Ideekorje

Arvamusfestival on kohtumispaik. Kaasarääkimise ja kuulamise, targemaks saamise ja lahenduste leidmise, omade ja võõrastega ühise aja veetmise koht. Arvamusfestivali sisu loovad kõik kohalolijad, kas aruteludes osaledes või hoopis arutelusid korraldades. 

Arvamusfestivali avalik ideekorje toimus 20. märtsist 2. aprillini. Festivali programmi ideesid valides, arutelusid ette valmistades ja Arvamusfestivalil arutledes lähtume heast arutelutavast.

Laekunud ideid hindas Arvamusfestivali meeskond, kuhu kuulus festivali tuumik ja arutelualade koordinaatorid. Aruteluideede puhul hindasime: 

 • teemapüstituse olulisust ja nägemust, millest arutelu on ja miks seda just Arvamusfestivalil tasub korraldada; 
 • aruteluidee eesmärgistatust, nägemust selle eesmärgi täitmise viisist ning festivalil toimuva arutelu laiemat mõjust; 
 • teemapüstituse uudsust, lähenemisnurga värskust;
 • arutelu korraldaja vastavust Arvamusfestivali heale tavale. 

Programmi pääsenud ideedest komplekteerisime temaatilised arutelualad. Kuidas Arvamusfestivali programm kujuneb loe lähemalt SIIT.

Kõigil, kes pääsesid programmi, soovitame minna uudistama Arvamusfestivali aruteluformaatide lehte – sealt leiab palju häid mõtteid mida, miks ja kuidas tänavusel festivalil arutelukorraldajana katsetada.

Arvamusfestival 2022. Foto: Jürgen Randma.

Ideekorje korduma kippuvad küsimused

 • Kes võivad ideekorjes ideid esitada?

  Ideekorje on avatud kõikidele organisatsioonidele, ettevõtetele, kogukondadele ja teistele gruppidele.  

  Ideid saab esitada nii eesti, vene kui inglise keeles ning arutelusid võib samuti korraldada erinevates keeltes. Oluline on, et idee oleks läbimõeldud ning annaks vastused ideekorje ankeedis esitatud küsimustele ja et nii idee elluviimise nägemus kui idee esitaja järgiksid head arutelutava.

  Ideekorjes otsime arutelukorraldajaid, see tähendab, et idee esitaja peab olema valmis ja võimeline koostöös teiste ala korraldajatega ja Arvamusfestivali meeskonnaga idee ka ellu viima. 

  Arvamusfestivali meeskond ootab, et arutelukorraldaja lähtub arutelusid ette valmistades ja festivalil läbi viies heast arutelutavast.

 • Mis saab peale ideekorje ankeedi täitmist? Kes ja mille alusel programmi kokku panevad?

  Ideekorje lõppedes hindab Arvamusfestivali meeskond kõiki ideid vastavalt hindamisjuhistele. Hindamismeeskonda kuuluvad festivali tuumik, arutelualade koordinaatorid ja inimesed Arvamusfestivali nõukojast. Tulemuste alusel komplekteerime enim hääli saanud ning omavahelises debatis parimateks tunnistatud aruteluideedest temaatilised arutelualad.

  Ideekorjes laekunud teemapüstistuste puhul hindame järgmisi aspekte:

  * Teemapüstituse olulisust ja nägemust, millest arutelu on ja miks seda just Arvamusfestivalil tasub korraldada. 
  * Aruteluidee eesmärgistatust, nägemust selle eesmärgi täitmise viisist ning festivalil toimuva arutelu laiemat mõjust. 
  * Teemapüstituse uudsust, lähenemisnurga värskust. 
  * Aruteluidee esitaja ja arutelu korraldaja valmisolekut lähtuda Arvamusfestivali heast tavast.

 • Milline on arutelu korraldamise ajakava?

  Ideekorjesse laekunud arutelude hindamine lõpeb aprilli keskpaigaks, mil anname ideede esitajatele teada, kes neist pääsesid tänavuse Arvamusfestivali programmi. Siis algabki Arvamusfestivali vabatahtliku koordinaatori juhtimisel töö nii arutelu kui aruteluala loomiseks.

  14. juuniks peavad olema läbi mõeldud nii iga konkreetne arutelu kui ühise aruteluala disain ja tehniline lahendus. Selleks kuupäevaks ootab Arvamusfestivali ala ja õhustiku eestvedaja Kaarel Vene kõikide korraldajate sisendit ala ehitust puudutavates küsimustes. Iga aruteluala koordinaator ootab selleks kuupäevaks aruteluga seotud detaile alates lõplikust pealkirjast kuni arutelujuhi ja arutelus osalejate kinnitamiseni.

  Arvamusfestivali kava avalikustame 3. juulil. 

 • Kas aruteluidee esitamisega kaasnevad kohustused?

  Iga idee esitaja peab olema valmis oma arutelu ära korraldama. Ideekorjest edasi pääsenud ideed jaotuvad arutelualade vahel ära ning lisaks oma arutelu korraldamisele peavad ideede esitajad ühiselt panustama aruteluala tehnilisse korraldusse.

 • Kas arutelu korraldamine maksab midagi?

  Jah, maksab. Festival tagab omalt poolt arutelualale suunavad viidad, kriiditahvli, elektrivalmiduse, arutelude salvestamise podcastidena ja ligipääsu joogiveele veevõtupunktides.

  Muud tekkivad kulud (ala ülesehitus, disain, helitehnika, vastavalt soovile videoülekanne, varjualused, istumiskohad jne) jagatakse arutelusid korraldavate organisatsioonide vahel. Täpsed kulud sõltuvad sellest, milline tuleb aruteluala ülesehitus ja kuidas ala sisustada otsustate. Aruteluala tehniline kirjeldus on olemas meie veebilehel SIIN, sealt saab täpsema info, mis peab ühel alal minimaalselt olemas olema.

 • Mida teha kui raha ei ole?

  Arutelusid korraldavate organisatsioonidega ala ülesehitust ning edukat toimimist toetada ka muul viisil.

  Mõned näited varasemalt kasutatud mitterahalistest panustest:
  * alajuhi rolli võtmine ja korraldavate organisatsioonide vahelise koostöö juhtimine;*
  * ala kommunikatsiooni korraldus;
  * ala ülesehituse ja disaini koordineerimine (ala eripära toetavate loovate lahenduste leidmine jmt);

  Ala maksumuse kohta leiab infot SIIT ning küsimuste korral võib pöörduda ka ala ja õhustiku valdkonna eestvedaja Kaarel Vene poole (kaarel.vene@arvamusfestival.ee).

 • Kas pean kõigega ise hakkama saama?

  Ei pea. Arvamusfestivali meeskonnas on arutelualade koordinaatorid, kes aitavad luua erinevatest kildudest tervikliku aruteluala, leiavad vastused kõigile korralduslikele küsimustele ja nõustavad arutelude korraldajaid, et festivali kokku panemise protsess oleks võimalikult sujuv ja meeldiv. 

  Sel aastal tuleme arutelude korraldajatele tugevamalt appi ka sisulise poole pealt. Arvamusfestivali programmitiimis löövad kaasa aruteludisaini mentorid, kes ulatavad soovijatele abikäe arutelu kokku panemise esimeste sammude juures. Nemad aitavad omalt poolt kaasa arutelu eesmärgi, formaadi ja osalejate paika loksutamiseks. 

  Festivali kogemus näitab, et arutelu õnnestumisel mängib olulist rolli arutelujuht. Meie kindel soovitus on arutelujuht leida ja arutelu loomise protsessi kaasata juba algusest peale. Arvamusfestivali partner SpeakSmart aitab arutelu korraldajatel ja moderaatoritel head arutelu luua pakkudes omalt poolt konsultatsioone arutelujuhtidele. Arvamusfestival omalt poolt loosib ideekorje lõppedes kõigi programmi pääsenud arutelukorraldajate vahel välja viis moderaatorite konsultatsiooni.

  Täpsemalt saab Arvamusfestivali poolt arutelude korraldamiseks pakutavast toest lugeda SIIN.

Kui sul on küsimusi, millele siit vastust ei leidnud, võta ühendust Arvamusfestivali programmijuhi Sigrid Solnikuga (sigrid.solnik@arvamusfestival.ee)

Ole osa Arvamusfestivalist - iga päev!

Arvamusfestivali meened

Kvaliteetne, korduvkasutatav ja keskkonnasõbralik Eesti disain Arvamusfestivali sümboolikaga.
Osta

Tule toetajaks!

Sul on võimalus aidata arendada Eesti arvamuskultuuri, toetades festivali korraldamist ühekordse või võimalusel ka püsiannetusega.
ANNETA FESTIVALILE