Ideekorje

Ideekorje on lõppenud!

2024. aasta Arvamusfestivali avalik ideekorje toimub 4.-17. märtsini. See tähendab, et kahe nädala jooksul saavad endast märku anda kõik, kes soovivad Paide Arvamusfestivalil arutelusid korraldada ning oma teemapüstitusi jagada.

Arvamusfestival on kohtumispaik – kaasarääkimise ja kuulamise, targemaks saamise ja lahenduste leidmise, omade ja võõrastega ühise aja veetmise koht. Ideekorje raames saab Arvamusfestivali programmi pakkuda kõiksugu teemapüstitusi, mis käsitlevad aktuaalseid ja olulisi küsimusi või vajavad ühist mõttetööd. Ideekorje on avatud kõikidele organisatsioonidele, ettevõtetele, kogukondadele ja teistele gruppidele.

Tänavu on avatud ka lastearutelude ideekorje, mille raames ootame ideid saatma lapsi ja noori lasteaedadest kuni põhikooli lõpuklassideni välja.

Ideekorjes osalemiseks tuleb täita ankeet, mille leiab allolevalt lingilt:

Ideekorje ankeedis on vaja veenvalt ära põhjendada välja pakutava teema olulisus. Idee esitamise tingimuseks on, et olemas on ka valmisolek arutelu ära korraldada. Selleks, et oleksid idee esitamiseks paremini valmis, mõtle enne ankeedi täitmist järgmistele küsimustele:

 • Mis on Sinu esitatava arutelu pealkiri?
 • Mida soovid aruteluga saavutada, mis on selle arutelu eesmärk?
 • Miks peaks Sinu teema külastajaid kõnetama?

Enne ideekorjesse idee saatmist on soovituslik uudistada ka Arvamusfestivali aruteluformaatide lehte. Sealt leiab palju häid mõtteid – mida, miks ja kuidas tänavusel festivalil arutelukorraldajana katsetada.

Festivali programmi ideesid valides, arutelusid ette valmistades ja Arvamusfestivalil arutledes lähtutakse heast arutelutavast. Laekunud ideid hindab Arvamusfestivali meeskond, mille moodustavad festivali tuumiku liikmed ja arutelualade koordinaatorid. Aruteluideede puhul hinnatakse: 

 • teemapüstituse olulisust ja nägemust – mis on arutelu sisu ja miks seda just Arvamusfestivalil tasub korraldada; 
 • aruteluidee eesmärgistatust ning nägemust selle eesmärgi täitmise viisist ja festivalil toimuva arutelu laiemast mõjust; 
 • teemapüstituse uudsust, lähenemisnurga värskust;
 • arutelu korraldaja vastavust Arvamusfestivali heale arutelutavale. 

Programmi pääsenud ideedest komplekteeritakse temaatilised arutelualad ning ideede esitajatega võetakse ühendust aprilli esimesel nädalal.

Ideekorje korduma kippuvad küsimused

 • Kes võivad ideekorjesse ideid esitada?

  Ideekorje on avatud kõikidele organisatsioonidele, ettevõtetele, kogukondadele ja teistele gruppidele.  

  Ideid saab esitada eesti ja inglise keeles. Oluline on, et idee oleks läbimõeldud ning annaks vastused ideekorje ankeedis esitatud küsimustele.

  Ideekorjes otsime arutelukorraldajaid. See tähendab, et idee esitaja peab olema valmis ja võimeline oma ideed ellu viima – seda koostöös teiste ala korraldajatega ja Arvamusfestivali meeskonnaga.

  Arvamusfestivali meeskond ootab, et arutelukorraldaja lähtub arutelusid ette valmistades ja festivalil läbi viies heast arutelutavast.

 • Mis saab peale ideekorje ankeedi täitmist? Kuidas programm kokku pannakse?

  Ideekorje lõppedes hindab Arvamusfestivali meeskond kõiki ideid vastavalt hindamisjuhistele. Hindamismeeskonda kuuluvad festivali tuumik ja arutelualade koordinaatorid. Tulemuste ja omavahelise debati alusel komplekteeritakse enim hääli saanud aruteluideedest temaatilised arutelualad.

  Ideekorje raames saadetud teemapüstituste puhul hinnatakse järgmisi aspekte:

  * Teemapüstituse olulisust ja nägemust – mis on arutelu sisu ja miks seda just Arvamusfestivalil tasub korraldada; 
  * Aruteluidee eesmärgistatust ning nägemust selle eesmärgi täitmise viisist ja festivalil toimuva arutelu laiemast mõjust. 
  * Teemapüstituse uudsust, lähenemisnurga värskust. 
  * Aruteluidee esitaja ja arutelu korraldaja valmisolekut lähtuda Arvamusfestivali heast arutelutavast.

 • Milline on arutelu korraldamise ajakava?

  Ideekorjesse laekunud arutelude hindamine toimub märtsi lõpus. Aprilli algul antakse ideede esitajatele teada, kes pääsesid tänavuse Arvamusfestivali programmi. Seejärel algab Arvamusfestivali vabatahtliku koordinaatori juhtimisel töö arutelu ja aruteluala loomiseks.

  10. juuniks peab olema läbi mõeldud arutelu sisu, ühise aruteluala disain ja tehniline lahendus. Selleks kuupäevaks ootab Arvamusfestivali ala ja atmosfääri valdkonna juht Kaarel Vene kõikide korraldajate sisendit ala ehitust puudutavates küsimustes. Iga aruteluala koordinaator ootab selleks kuupäevaks aruteluga seotud detaile – alates lõplikust pealkirjast kuni arutelujuhi ja arutelus osalejate kinnitamiseni.

  Arvamusfestivali kava avalikustame 2. juulil. 

 • Kas aruteluidee esitamisega kaasnevad kohustused?

  Iga idee esitaja peab olema valmis oma arutelu ära korraldama. Ideekorjest edasi pääsenud ideed jaotuvad arutelualade vahel ära ning lisaks oma arutelu korraldamisele peavad ideede esitajad ühiselt panustama aruteluala tehnilisse korraldusse.

 • Kas arutelu korraldamine maksab midagi?

  Jah, maksab. Festival tagab omalt poolt arutelualale suunavad viidad, kriiditahvli, elektrivalmiduse, arutelude salvestamise podcast’idena ja ligipääsu joogiveele veevõtupunktides. Ühise kuvandi loomiseks aitame ka visuaalide kujundamisega.

  Muud tekkivad kulud (ala ülesehitus, disain, helitehnika, vastavalt soovile videoülekanne, varjualused, istumiskohad jne) jagavad arutelusid korraldavad organisatsioonid omavahel. Täpsed kulud sõltuvad sellest, milline tuleb aruteluala ülesehitus ja kuidas ala sisustada otsustate. Aruteluala tehniline kirjeldus on olemas meie veebilehel SIIN, sealt saab täpsema info, mis peab ühel alal minimaalselt olemas olema.

 • Mida teha kui raha ei ole?

  Ala ülesehitust ning edukat toimimist saab toetada ka muul viisil.

  Mõned näited varasemalt kasutatud mitterahalistest panustest:
  * alajuhi rolli võtmine ja korraldavate organisatsioonide vahelise koostöö juhtimine;
  * ala kommunikatsiooni korraldus;
  * ala ülesehituse ja disaini koordineerimine (ala eripära toetavate loovate lahenduste leidmine jmt);

  Ala maksumuse kohta leiab infot SIIT ning küsimuste korral võib pöörduda ka ala ja atmosfääri valdkonna eestvedaja Kaarel Vene poole (kaarel.vene@arvamusfestival.ee).

 • Kas pean kõigega ise hakkama saama?

  Ei pea. Arvamusfestivali meeskonnas on arutelualade koordinaatorid, kes aitavad luua tervikliku aruteluala, leiavad vastused kõigile korralduslikele küsimustele ja nõustavad arutelude korraldajaid, et festivali korraldamise protsess oleks võimalikult sujuv ja meeldiv. 

  Sel aastal tuleme arutelude korraldajatele tugevamalt appi ka sisulise poole pealt. Arvamusfestivali programmitiimis löövad kaasa aruteludisaini mentorid, kes ulatavad soovijatele abikäe arutelu kokku panemise esimeste sammude juures. Nemad aitavad omalt poolt kaasa arutelu eesmärgi, formaadi ja osalejate paika saamisel.

  Festivali kogemus näitab, et arutelu õnnestumisel mängib olulist rolli arutelujuht. Meie kindel soovitus on juba algfaasis arutelujuht leida ja teda arutelu loomise protsessi kaasata. Arvamusfestivali partner SpeakSmart aitab arutelu korraldajatel ja moderaatoritel head arutelu luua, pakkudes konsultatsioone arutelujuhtidele. Arvamusfestival loosib ideekorje lõppedes kõigi programmi pääsenud arutelukorraldajate vahel välja viis moderaatorite konsultatsiooni.

  Täpsemalt saab Arvamusfestivali pakutavast toest lugeda SIIN.

Kui Sul on küsimusi, millele siit vastust ei leidnud, siis võta ühendust Arvamusfestivali programmijuhi Kristin Kivimäega (kristin.kivimae@arvamusfestival.ee)

Ole osa Arvamusfestivalist - iga päev!

Arvamusfestivali meened

Kvaliteetne, korduvkasutatav ja keskkonnasõbralik Eesti disain Arvamusfestivali sümboolikaga.
Osta

Tule toetajaks!

Sul on võimalus aidata arendada Eesti arvamuskultuuri, toetades festivali korraldamist ühekordse või võimalusel ka püsiannetusega.
ANNETA FESTIVALILE