Strateegilised partnerid

Arvamusfestivali toimumiseks on oluline omada strateegilisi partnereid, kes jagavad meie väärtuseid. Oleme loonud tugevamad sidemed mitmete oluliste organisatsioonidega, kes panustavad oma teadmiste ning oskustega Arvamusfestivali korraldusse ning tulevikku.

Paide linn

Arvamusfestivali kodulinn Paide toetab festivali korraldust nii rahaliselt, kui ka sisuliselt, osaledes linna ametnikega festivali korralduses, ala ülesehitamisel ja heakorra tagamisel. Lisaks kuulub Paide linnapea Arvamusfestivali nõukotta, kus ta saab kaasa rääkida erinevates festivali arenguga seotud küsimustes. Linna tunnusürituseks kujunenud Arvamusfestival aga panustab sellesse, et muuta Paide atraktiivseks sihtkohaks, mida soovitakse külastada nii festivali ajal kui ka pärast seda.

Paide Gümnaasium

Paide Gümnaasiumi üheks fookuseks on arutelukultuuri ja argumenteerimisoskuste edendamine ning Arvamusfestival pakub kooli õpilastele nende vajalike oskuste omandamiseks valikkursusi ja praktikabaasi. Ühiselt noortega korraldatakse ka temaatilist aruteluala Arvamusfestivalil. Koostöö tulemusena muutub hea arutelukultuur osaks kohaliku kogukonna identiteedist ja arenguloost ning Paide on nii täna kui tulevikus atraktiivne koht elamiseks, õppimiseks ja töötamiseks.

DD StratLab

Arvamusfestivali ühendab DDStratLabiga soov edendada Eesti arutelukultuuri ja seeläbi tugevdada demokraatlikke protsesse. Selleks viime ühiselt läbi erinevaid projekte nagu näiteks Hybrid European Democracy Festivali. Lisaks toetab ja nõustab DDStratLab Arvamusfestivali strateegia uuendamise protsessis ning DDStratLabi juhatuse liige osaleb Arvamusfestivali nõukoja töös, kus ta saab rääkida kaasa ka muudes festivali arenguga seotud küsimustes. 

Ole osa Arvamusfestivalist - iga päev!

Arvamusfestivali meened

Kvaliteetne, korduvkasutatav ja keskkonnasõbralik Eesti disain Arvamusfestivali sümboolikaga.
Osta

Tule toetajaks!

Sul on võimalus aidata arendada Eesti arvamuskultuuri, toetades festivali korraldamist ühekordse või võimalusel ka püsiannetusega.
ANNETA FESTIVALILE