Toetajad

Raha eest ei saa asju. Raha eest saab valikuvõimalusi. Sul on Arvamusfestivali sõbrana võimalus toetada Eesti arvamuskultuuri – nii osaleja, kaugemalt jälgija kui ka rahalise toetuse kaudu EE137700771002377691, MTÜ Arvamusfestival või Paypalis. Vaata alt, kui heas seltskonnas sa oleksid.

Festivalile annavad hoogu ja arutelualasid toetavad:

Arutelukultuuri aitavad edendada:

Arvamusfestivali head sõbrad:

MTÜ Arvamusfestival | 80400434 | Pärnu 52, 72712 Paide | EE137700771002377691 |  KONTAKTID