Aruteluala korraldamise kulud

Aruteluala tehniline ülesehitus ja disain peab vastama aruteluala eesmärkidele ja Arvamusfestivali üldisele ala ja õhustiku kontseptsioonile. Ala ülesehituse planeerimisel soovitame selgitada esmalt välja ala täpne asukoht, seda külastada ning pidada nõu festivali ala ja õhustiku tiimiga, et leida parimad lahendused. Seejärel on sobiv aeg küsida vajalikeks töödeks pakkumisi ja leida teenuseosutajad.

Soovime, et festivali ala oleks:

 • avatud ja õhuline
 • keskkonnasõbralik
 • heledates ja rahustavates toonides
 • võimalikult väheste turundussõnumitega
 • loominguline ja innovaatiline
 • turvaline ja sõbralik

Arvamusfestival tagab omalt poolt:

 • arutelualale suunavad viidad
 • elektrivalmiduse
 • arutelude salvestamise podcastidena
 • ligipääsu joogiveele veevõtupunktides

Kõik muud kulud kannavad organisatsioonid, kes korraldavad arutelusid ühisel arutelualal. 

Peamised arutelualaga seotud kulud:

 • helitehnika rent ja helitehniline teenindamine
 • videoülekanne (vastavalt soovile)
 • telk või varjualused kõigile alal osalejatele
 • istumisalused, toolid, tekid jms
 • madal lavapoodium
 • dekoratsioonid ja ala disain

Need kulud jagatakse arutelusid korraldavate organisatsioonide vahel. Täpsed kulud sõltuvad sellest, milline tuleb aruteluala ülesehitus ja kuidas ala sisustada otsustate. Kulud ühes päevas on üsna varieeruvad ning sõltub kõik sellest kui palju teenust sisse osta ja kui palju ise ära teha. Kõigele muule lisanduvad ala korraldustiimide kulud nagu majutus toitlustus, transport jmt.

Koostöö ja kulude jagamine

Arvamusfestivali kogemus näitab, et mitme organisatsiooni koostöös sündinud ala puhul on üheks eeliseks kulude jagamise võimalus. Kuidas täpselt kulud jaotatakse, on ala korraldajate omavaheline kokkulepe. Soovitame see teema varakult läbi arutada ning kokkulepped ka kirja panna.

Ühepäevaste arutelualade korraldajatel soovitame teha ala ülesehitamisel ja kulude katmisel koostööd teisel päeval samal alal arutelusid korraldavate organisatsioonidega. Eriti oluline on, et ala varjualune/telk oleks sama mõlemal päeval. Ühepäevaste alade asukohad ning päevade jaotus selgub hiljemalt 18. aprilliks, programmi START päevaks. Arvamusfestivali programmijuht aitab alade korraldajad kokku viia.

Mida teha, kui raha ei ole?

Juhul, kui mõni arutelu korraldaja ei saa rahaliselt panustada, on tal võimalus kokkuleppel teiste ala korraldajatega ala ülesehitust ning edukat toimimist toetada ka muul viisil.

Mõned näited:

 • alajuhi rolli võtmine ja koostöö juhtimine;
 • ala kommunikatsiooni korraldus;
 • ala ülesehituse ja disaini koordineerimine (ala eripära toetavate loovate lahenduste leidmine jmt);
 • aruteluala toetajate leidmine.

Aruteluala võib otsida endale toetaja, kuid tema nähtavus alal peab olema kooskõlas festivali ala ja atmosfääri põhimõtete ning kontseptsiooniga. Kogu info ning küsimused on leitavad arvamusfestival.ee/korraldajale ning küsimuste korral pöörduda ala ja atmosfääri valdkonna eestvedaja Kaarel Vene poole (kaarel.vene@arvamusfestival.ee).

Ole osa Arvamusfestivalist - iga päev!

Arvamusfestivali meened

Kvaliteetne, korduvkasutatav ja keskkonnasõbralik Eesti disain Arvamusfestivali sümboolikaga.
Osta

Tule toetajaks!

Sul on võimalus aidata arendada Eesti arvamuskultuuri, toetades festivali korraldamist ühekordse või võimalusel ka püsiannetusega.
ANNETA FESTIVALILE