Mis on arvamusfestival

Mis on Arvamusfestival?

Arvamusfestival toob 2013. aastast iga augusti teisel reedel ja laupäeval kokku Eestist ja maailmast hoolivad inimesed erinevatest kogukondadest, et läbi tasakaaluka arutelu luua paremat arusaamist iseendast, teineteisest ja maailmast. Festival on külastajatele tasuta.

Arvamusfestival on kohtumispaik. Festivalile on oodatud kõik, kellele Eestis ja maailmas toimuv korda läheb ning kes tahavad kuulda, mõelda, küsida, kaasa rääkida ühiskonna jaoks olulistel teemadel. See on koht, kus leida mõttekaaslasi, aga ka uusi ideid, vaatenurki, seisukohti ning lihtsalt mõnusalt aega veeta. Arvamusfestivalil saad teada, millest Eesti inimene mõtleb, mis talle muret või rõõmu teeb.

“Arvamusfestival on üks väheseid sündmusi, kus kokku saavad inimesed riigiasutustest ja vabaühendustest, kultuuritegelased, ettevõtjad, ülikoolid, ajakirjanikud, kodanikud, kes kõik on osa eesti ühisest arutelukultuurist. Igal ühiskondlikul grupil on oma suhtluskeskkonnad ja kohtumispaigad. Arvamusfestivalil kohtume teineteisega silmast silma, et endale olulisi teemasid ja seisukohti laiemalt jagada ning jõuda parema vastastikuse mõistmiseni,” on öelnud Arvamusfestivali idee algataja Kristi Liiva.

Arutelud jõuavad festivali kavva veebruaris toimuva avaliku ideekorje kaudu. Idee esitaja võib olla organisatsioon, inimeste seltskond või üksikisik. Ainus tingimus on valmisolek arutelu ideest teostuseni viia, st ka kulutusi kanda.

Arvata on mõnes mõttes lihtne – mulle mõni idee kas meeldib või ei meeldi. Jõuda aga sellise arvamuseni, millel oleks mõju, mis rikastaks avalikku arutelu ning läbi mille oleks võimalik jõuda paremate lahendusteni, on hoopis keerukam. Arvamusfestivali aruteludes lähtume heast arutelutavast.

Arutelud talletame nii helis kui pildis. Kuula toimunud arutelusid oma taskuhäälinguäpist ning vaata pilte festivalist Flickris. Kõiki materjale on võimalik vabalt kasutada, kui viitad Arvamusfestivalile ning foto autorile.