Aruteludisain

Arvamusfestivali arutelude korraldamise kogemusele tuginedes soovitame esimese asjana leida planeeritavale arutelule moderaator ehk arutelujuht ja kaasata ta algusest peale arutelu ettevalmistamise protsessi. Aruteludisain on koostöine tegemine – suurtele, arutelu piirjooni paika panevatele küsimustele leiavad vastused arutelu korraldaja ja moderaator koos, hilisem peenhäälestamine ning konkreetse arutelukava kokkupanek on enamasti just moderaatori ülesandeks. 

Festivali kogemus näitab, et just arutelujuhil on kõige rohkem mõju selle üle, kas arutelu korraldaja ootused ja plaanid saavad arutelu käigus teoks. Kui arutelu korraldajal on kindel nägemus arutelu formaadist (nt et see saab olema foorumteater, väitlus, maailmakohvik vms), tuleb leida arutelujuht, kes planeeritud formaati hästi valdab. Arutelu ettevalmistamise ja juhtimise kõrval on moderaatori ülesanneteks veel

 • Arutelule kutsutud osalejatega suhtlemine enne festivali – juhul kui arutelul on üldse eraldi kutsutud osalejad. Hea tava on end moderaatorina osalejatele tutvustada ja ehk ka anda lühike ülevaade, milline on moderaatori plaan aruteluga.
 • Vajadusel järeltöö tegemine pärast festivali, mis võib tähendada nt peamistest arutelupunktidest kokkuvõtte kirjutamist, lahenduste üles märkimist vms. 

Millised on need küsimused, millele arutelu disainides vastused tuleb leida?

Arutelukorraldaja, ideaalis koos moderaatoriga, võiks võtta aega, et korralikult läbi mõelda järgmised teemad: 

 • Mis on arutelu eesmärk? Edasiviiv arutelu algab selge eesmärgi seadmisest. 
 • Millise aruteluvormiga on võimalik see eesmärk kõige tulemuslikumalt saavutada? Tasub silmas pidada, et arutelu formaadi valik peaks toetama teema käsitlemist ning arutelule seatud eesmärki, mitte olema eesmärk omaette. Oluline on, et arutelul tekiks õhkkond, kus osalejad on huviga kaasatud, tekib üksteisega kontaktis olemise tunne ja kaasarääkimise võimalus.
 • Keda on selle eesmärgi saavutamiseks vaja? Kas need inimesed on Arvamusfestivalil kohal? Kui ei ole, kuidas nad sinna saada? 
 • Kui formaat eeldab kutsutud külalisi, siis milliste seisukohtade ja huvigruppide häältel on vaja kõlada lasta?
 • Kas eesmärgi saavutab aruteluga festivalil või on vajalik mingi eel- ja järeltöö? Ehk on Arvamusfestivali arutelu üks samm – kas esimene, vahepealne või viimane – mõnes pikemas protsessis? 
 • Kuidas arutelu pealkirjastada? Kaasahaarav pealkiri on sõnastatud lühidalt ja konkreetse küsimuse, väite või hüpoteesina.

Aruteluks valmistudes saab arutelujuht ise muuhulgas mõelda veel ka neile küsimustele: 

 • Kuidas arutelu käivitan?
 • Kuidas aruteluprotsessi suunan ja ohjan – milliseid küsimusi küsin, milliseid tööülesandeid jagan? Kusjuures arutelu suunamise viisid ja vajadused olenevad väga palju kasutatavast formaadist.  
 • Kuidas arutelu kokku võtan? 
 • Mida osalejate kohta tean, mida eeldan? 
 • Mis võib minna valesti, kuidas saan riske maandada? 
 • Kust tuleb minu autoriteet arutelujuhina? 
 • Kas mulle tuleks kasuks arutelu plaani, st nii formaadi valiku kui konkreetse sisuplokkide, kellegagi läbi põrgatamine? 

Arvamusfestivali poolt oleme igati valmis arutelukorraldajaid aruteludisainis toetama. Kindlasti tasub sobivaima aruteluformaadi leidmiseks ja inspiratsiooni kogumiseks külastada Arvamusfestivali aruteluformaatide lehte SIIN. Arvamusfestivali ja partnerite poolt arutelukorraldajatele pakutavast aruteludisaini toest ja nõust loe lähemalt SIIT.

Arutelu peab olema läbi mõeldud ja kõik vajalikud detailid paika pandud 14. juuniks. Siis ootame igalt arutelukorraldajalt Arvamusfestivali kava jaoks sisendit, kus on kaetud järgmised punktid: 

 • Arutelu pealkiri (maksimaalselt 90 tähemärki).
 • Arutelu lühikirjeldus (4–5 lauset, kuni 500 tähemärki, kus on puudutatud arutelu eesmärki, aruteluvormi, sihtgruppi ja peamisi teemasid).
 • Arutelujuhi nimi (ja ametinimetus).
 • Kui arutelus on kutsutud osalejad, siis nende nimed (ja ametinimetused/rollid).
 • Aruteluvormi kirjeldus.
 • Arutelu keel (ja nt viipetõlke olemasolu).
 • Toimumisaeg.
 • Arutelu korraldav(ad) organisatsioon(id) ja vähemalt ühe vastutava korraldaja kontaktid.

Ole osa Arvamusfestivalist - iga päev!

Arvamusfestivali meened

Kvaliteetne, korduvkasutatav ja keskkonnasõbralik Eesti disain Arvamusfestivali sümboolikaga.
Osta

Tule toetajaks!

Sul on võimalus aidata arendada Eesti arvamuskultuuri, toetades festivali korraldamist ühekordse või võimalusel ka püsiannetusega.
ANNETA FESTIVALILE