Tagasi

Minikaasused

Kaasatus
Intensiivsus
SOBIVUS KITSASTELE TEEMADELE
SOBIVUS LAIADELE TEEMADELE
Minikaasuste lahendamine on suurepärane aruteluformaat uute lahenduste leidmiseks ja erinevate seisukohtade tutvustamiseks, sest need võimaldavad osalejatel tegeleda konkreetse, selgepiirilise ja päris elus esinenud olukorraga. See julgustab osalejaid kaaluma praktilisi lahendusi, mida saab rakendada sarnastes olukordades ning jagama enda kogemusi sarnastest olukordadest.

Kuidas see käib? Formaadi kirjeldus

Minikaasuste lahendamine on gruppides toimuvad lühikesed arutelud konkreetse stsenaariumi üle, mille moderaator on gruppidele määranud. Hoogsa ja varieeruva arutelu jaoks on hea kasutada kokku 3 stsenaariumit, mida ükshaaval arutatakse. Erinevate vaatenurkade esile toomiseks on hea luua igas stsenaariumis 3-4 rolli (nt kohalik omavalitsus, lapsevanem, otsene ülemus jne), kelle perspektiivist stsenaariumit lahendatakse. Igas grupis võiks olla 3-6 liiget, rollide arv sõltub sellest, mitu gruppi arutelus osaleb.

Minikaasuste rakendamisel on oluline mõtestada, milline on arutelu eesmärk – kas soovitakse leida uusi innovaatilisi lahendusi või tahetakse mõtestada erinevate inimeste kogemusi ja tegevusi. Sõltuvalt arutelu eesmärgist ja teemast on vahel vaja enne kaasuste lahendamise algust teha lühike teema erinevaid tahke tutvustav sissejuhatus. Siinkohal on hea kaasata valdkonna eksperte, kellega moderaator saab viia läbi lühikese intervjuu.

Minikaasuste lahendamise protsess on järgnev:

  • Moderaator kirjeldab stsenaariumit ja määrab igale grupile konkreetse rolli. (2-3 min) Moderaator kirjeldab, et korduv mure on laste kool/lasteaed-trenn-kodu logistika. Nüüd mõtleb näiteks grupp rolliga “KOV”, et kuidas saaks KOV seda muret inimeste jaoks ennetada, leevendada või lahendada.
  • Iga grupp mõtleb ja arutab oma rollist lähtuvalt, kuidas stsenaariumis kirjeldatud olukorda ennetada, leevendada või lahendada, arvestades realistlike võimaluste ja reaalse maailma piirangutega. (5 min)
  • Iga grupp kirjeldab lühidalt ja konkreetselt.oma arutelu tulemust (1min grupi kohta)
  • Moderaator annab ekspertidele sõna lahendusi kommenteerida ja täiendada (2 min)
  • Moderaator teeb kokkuvõtte ja liigub järgmise stsenaariumi juurde

Milline on moderaatori roll ja profiil?

Moderaatori roll on korraldajaga koostöös ning vajadusel eksperte kaasates, valmistada ette stsenaariumid, mis on mitmekesised ning arutelu teemat erinevate vaatenurkade kaudu tutvustavad. Stsenaariumite kirjeldused peavad olema lihtsad ja konkreetsed, soovitavalt võimalikult näitlikud, stsenaariumites kirjeldatud rollid piisavalt täpsed, et luua konkreetseid lahendusi, kuid piisavalt üldised, et grupiliikmetel on võimalik rolliga suhestuda ilma laialdaste tausta teadmisteta (nt meremajanduse peaspetsialist on suure tõenäosusega liiga spetsiifiline roll, kahe lapsega üksikisa aga juba piisavalt täpne).

Kui grupi aruteludele sisendi andmiseks ja tulemuste peegeldamiseks soovitakse kaasata ka eksperte, tuleb moderaatoril ette valmistada ka nende intervjueerimiseks sobivad küsimused. Kaasuste lahendamise ajal on moderaatori roll jaotada osalejad gruppidesse, võimalikult selgelt ja konkreetselt stsenaariumeid gruppidele selgitada, hoida grupi arutelusid ajakavas ning teha aruteludes kokkuvõtteid.

Arutelus osalejate arv ja profiil?

Kaasuste lahendamise formaat sobib 8-30-le osalejale. Sõltuvalt arutelu eesmärgist võivad osalejad vajada teema kohta eelnevaid taustateadmisi, kuid peamiselt on vaja lihtsalt aktiivseid ja kaasamisest huvitatud osalejaid.

Eeltöö ja järeltöö: millise suurema protsessi osaks selliselt üles ehitatud arutelu sobib?

Peamine eeltöö on stsenaariumite loomine ja kirjeldamine, milleks on võimalik eelnevalt erinevaid sihtrühme kaasata ning ka avalikult (nt avaliku e-küsitluse kaudu) mõtteid koguda. 

Et arutelul oleks hiljem mõju ja päris tulemus, soovitame pakutud lahendustest kokkuvõte teha, seda nii Arvamusfestivali, kui ka teiste kanalite kaudu edasi levitada ning arutelu tõstada.

Kui tunned, et vajad aruteluformaadi valimisel või rakendamisel nõu, võta ühendust oma aruteluala koordinaatoriga. Arvamusfestivali poolt pakutavast sisulisest toest arutelude korraldamiseks loe lähemalt SIIT.

Ole osa Arvamusfestivalist - iga päev!

Arvamusfestivali meened

Kvaliteetne, korduvkasutatav ja keskkonnasõbralik Eesti disain Arvamusfestivali sümboolikaga.
Osta

Tule toetajaks!

Sul on võimalus aidata arendada Eesti arvamuskultuuri, toetades festivali korraldamist ühekordse või võimalusel ka püsiannetusega.
ANNETA FESTIVALILE