UUDISED

Programmi pääsenud ideed on välja valitud!

Ideekorje on tänaseks edukalt lõppenud ning 20 teemaala on komplekteeritud. Kokku pakuti ideekorjesse üle 250 teema, millest ligikaudu 170 pääsesid programmi – nüüd algab usin töö arutelude korraldamisega.  

Enim laekus ideekorjesse pakkumisi kriisideks valmistumise, vaimse tervise, demokraatia hoidmise, metsanduse ja rohepöörde, tehnoloogia, tervishoiu, juhtimise, tööelu ning hariduse teemal. Ideekorjesse laekunud teemade puhul hindas Arvamusfestivali meeskond teemapüstituse olulisust ja uudsust, aruteluidee eesmärgistatust ning arutelu potentsiaalset mõju. „Väga hea meel oli näha, et arutelude korraldajad, kes ideekorjes osalesid, olid eelnevalt tutvunud aruteluformaatide lehega ja mõelnud, kuidas arutelu üles ehitada nii, et see ei oleks lihtsalt arutelu arutamise pärast, vaid et see täidaks mingit konkreetset eesmärki,“ kommenteeris Arvamusfestivali programmijuht Sigrid Solnik.

Kõige suurem konkurents arutelukohtade pärast oli sotsiaal- ja haridusvaldkonnas. „Näiteks pakuti mitmeid erinevaid lähenemisi inimeste toimetuleku teemade käsitlemiseks ning väga populaarsed olid ka koolikohustuse pikendamisega seotud aruteluideed. Vallimägi ei ole paraku kummist ning sama valdkonna teemad peavad ära mahtuma ühele kahepäevasele teemaalale. Seetõttu tuli teha raskeid valikuid ning mõned huvitavad teemad, mis olid korduvad või mille eesmärgi kirjeldus oli ideekorje ankeedis jäänud puudulikuks, jäid ka programmist välja,“ selgitas Sigrid.

Vähem oli programmijuhi sõnul konkurentsi kultuurivaldkonnas, kuhu oodatakse järgmistel aastatel rohkem pakkumisi – olulisi teemasid, mis vajaksid laiemat ühiskondlikku arutelu on ju selles vallas tegelikult palju.

Tänavu osales ideekorjes väga palju organisatsioone ja ühinguid, kes korraldavad arutelu festivalil esmakordselt ning toovad seeläbi programmi uusi ja värskeid mõtteid. „Uute arutelukorraldajate kaasamine mitmekesistab ka festivali külastajate profiili, kuna alade korraldajate üheks rolliks on ka enda sihtrühma aruteludele kutsumine. Usun, et tänavune festival pakub mitmekülgset sisu ning erinevaid aruteludes osalemise võimalusi igale maitsele,“ ütles Sigrid.

Programmi pääsenud arutelukorraldajatele toimub 27. aprillil Paides START päev, kus antakse avalöök tänavuse festivali sisu loomisele, kohtutakse esmakordselt oma ala teiste korraldajatega ning lepitakse kokku edasine tööjaotus. Seejärel jätkub töö arutelude korraldamisega teemaalade kaupa, toeks Arvamusfestivali alade koordinaatorid ja aruteludisaini mentorid.

Vabatahtlikuna festivalil

Tule tiimi!

“Nende inimestega koos tegin ma ükskord Arvamusfestivali!” on lause, mida sajad inimesed saavad Arvamusfestivali pildigaleriid vaadates rahulolu ning uhkusega öelda, sest Arvamusfestival saab teoks just tänu vabatahtlike tööle.

ANNA ENDAST MÄRKU

Ole osa Arvamusfestivalist - iga päev!

Arvamusfestivali meened

Kvaliteetne, korduvkasutatav ja keskkonnasõbralik Eesti disain Arvamusfestivali sümboolikaga.
Osta

Tule toetajaks!

Sul on võimalus aidata arendada Eesti arvamuskultuuri, toetades festivali korraldamist ühekordse või võimalusel ka püsiannetusega.
ANNETA FESTIVALILE