Tartu [eel]arvamusfesival: kommunikatsioon ja turundus

Kommunikatsioon ja turundus enne festivali

Turundamise põhimõtted ja rollijaotus

Arvamusfestival ei vastuta alade ega konkreetsete arutelude turunduse eest, vaid teeb teavitustööd kogu [eel]arvamusfestivalile. Et sündmusel osalevad inimesed ka konkreetsele arutelule jõuaks, tuleb arutelukorraldajatel omalt poolt infot levitada.

Korraldajatel soovitame arutelu turunduseks kasutada oma kanaleid ning võimalusel levitada infot organisatsiooni kodulehel, Facebooki ja Instagrami lehel, uudiskirjades ja mujal. Teema saadikutena tasub kasutada oma inimesi, kes saavad ka infot ise sotsiaalmeedias edasi jagada. Lisaks julgustame oma teema kohta intervjuusid pakkuma ka meediasse. Parim viis, et arutelule palju huvilisi leida, on rääkida aruteluteema sisust ning sellest, miks see hetkel oluline ja aktuaalne on. Seejuures tasub lisada üleskutse, et inimesed tuleksid samal teemal pikemalt kuulama ja arutlema [eel]arvamusfestivalile. 

Iga ala peab enda arutelude korraldajate seast valima ühe inimese, kes vastutab ala turunduse eest (mis ei tähenda, et teised oma arutelusid turundama ei peaks). Eesmärk on, et Arvamusfestivalile jääks üks kindel kontaktisik, kellega koordineerida ala turundustegevusi (näiteks Facebooki event’i loomist).

Teavitustööd arutelu toimumise kohta võib hakata tegema niipea kui arutelu teema ja sisu on paigas. Arutelualad teevad Facebooki event’id 25. aprillil. Kogu festivali programm avalikustatakse samal päeval.

Sotsiaalmeedia 

Facebookis teeb iga ala endale ise event’i ning samuti sisustab seda ise. Üksikutele aruteludele me event’e ei tee, kuna muidu läheb festivali külastaja jaoks pilt liiga kirjuks ning vajaliku info ülesleidmine osutub keeruliseks. Kuna üht ala korraldab enamasti mitu erinevat organisatsiooni, siis ühise event’i kaudu on võimalik jõuda suurema hulga potentsiaalsete huvilisteni. Arutelualade event’idele tuleb Arvamusfestival lisada co-host’iks, et saaksime postituste teavitusi oma lehel laiemale huviliste ringile edasi jagada. Sündmuse loomisel kasutame ühtset nimekuju: “Tartu [eel]arvamusfestival 2024: Ala nimi” (nt „Tartu [eel]arvamusfestival 2024: Kirev ala“). 

Event’i päisepildid teeme ühtsele mallile, mis on kujundatud Tartu [eel]arvamusfestivali plakati järgi. Päisepildid kujundab Arvamusfestivali disainer ning selleks vajab ta järgmist sisendit: ala nimi, korraldajad (organisatsioonide nimed), soovi korral logod ja foto. See info tuleb saata hiljemalt 15. aprilliks. Arvamusfestivali kommunikatsiooni- ja turundusjuhile Kristi Tirmastele kristi.tirmaste@arvamusfestival.ee. 15. aprill on viimane tähtaeg, kuid palume saata sisendi niipea kui võimalik. 

Event’ide sisustamisel olge järjepidevad ning postitage sinna regulaarselt uut infot. Näiteks sobivad sinna arutelude pikemad tutvustused, mis kavasse ei mahu (kas videote või tekstpostitustena). Palume lisada event’i kirjelduse alla ka konkreetse aruteluala programmi.

Instagramis jagame teie alade ja aruteludega seotud postitusi hea meelega edasi Arvamusfestivali konto story’des. Selleks lisa postitustele tag @arvamusfestival. Kasuta ka #eelarvamusfestival ja #arvamusfestival2024 teemaviiteid.

Olulised kuupäevad

15.04 – event’ide päisepiltidele mineva info saatmise tähtaeg
25.04 – arutelualade Facebooki event’ide loomine
25.04 – programmi avalikustamine 

Kommunikatsioon ja turundus festivali ajal

Sotsiaalmeedia 

Tartu [eel]arvamusfestivali ajal tasub kommunikatsioonitegevuses rõhku panna sotsiaalmeediale. Postitada tasub pilte festivali ettevalmistusest ja toimumisest. Seda nii aruteluala event’i alla kui ka oma organisatsiooni Facebooki ja Instagrami lehele.

Alade ja aruteludega seotud Instagrami postitusi jagame hea meelega edasi Arvamusfestivali story’des. Selleks lisa postitustele tag @arvamusfestival. Kasuta ka #eelarvamusfestival ja #arvamusfestival teemaviiteid.

Fotod

Tartu [eel]arvamusfestivali pildistab Arvamusfestivali fotograaf. Fotod ilmuvad festivali toimumise ajal jooksvalt meie fotogaleriisse SIIN. Kõiki neid pilte võib kasutada viidates Arvamusfestivalile ja tuues välja fotograafi nime (leitav pildile klikkides). Fotograaf ei pruugi aga igale arutelule jõuda, seega võimalusel tasub kaasata ka enda meeskonda üks hea pildistaja!

Materjalide jagamine

Reklaammaterjale, flaiereid, voldikuid, õhupalle ja muid sarnaseid meeneid palume [eel]arvamusfestivali alal mitte jagada – lähtume oma tegevuses keskkonnasõbralikkusest ja väldime ühekordsete toodete tarbimist. Arutelualal kohapeal võib aga osalejatele soovi korral anda trükiseid ja  aruteludega seotud materjale.

Ole osa Arvamusfestivalist - iga päev!

Arvamusfestivali meened

Kvaliteetne, korduvkasutatav ja keskkonnasõbralik Eesti disain Arvamusfestivali sümboolikaga.
Osta

Tule toetajaks!

Sul on võimalus aidata arendada Eesti arvamuskultuuri, toetades festivali korraldamist ühekordse või võimalusel ka püsiannetusega.
ANNETA FESTIVALILE