Programmi ülesehitus ja maht

2023. aasta Arvamusfestivali programmi moodustavad 20 arutelualal kahe päeva jooksul toimuvad ca 170 arutelu. 

Milline programm on?

Arutelualal võib programm olla kas ühe- või kahepäevane, see sõltub ideekorjest edasi pääsenud ideede sisust ja hulgast. Ühel päeval toimub igal alal 3–4 arutelu, mille pikkus sõltub valitud aruteluformaadist, ent ühe arutelu kestus ei tohiks ületada 1,5 tundi. Alal toimuvate arutelude vahele võiks jääda vähemalt 30 minutit pausi. Nii saavad just lõppenud arutelus osalejaid emotsioone ja tänusõnu vahetada ning järgmise arutelu osalejad koguneda ning vajadusel näiteks heliproove teha. Ja kõigil on piisavalt aega mõtete jagamiseks, ringutamiseks ja vajadusel järgmisele arutelualale jõudmiseks. 

Kümne aasta kogemus on näidanud, et festivali külastajad tahavad aruteludes osalemise kõrval saada osa Arvamusfestivali inspireerivast õhustikust, vahetada mõtteid juhuslikult kohatud tuttavatega ja pidada isetekkelisi arutelusid vanade sõpradega. Seega on mõistlik arutelusid planeerides jätta kavasse õhku, et sinu arutelust huvitatud kindlasti alale kohale jõuaksid. 

Aruteluala täispikk päev algab reedel, 9. augustil kell 12.00 ja laupäeval, 10. augustil kell 10.00. Teemaalade programm lõppeb mõlemal päeval kell 19.30.

Festivaliõhtud jätkuvad kell 20 algava kultuuriprogrammiga, kust ei puudu ka parlamendierakondade esimeeste arutelu. 

Kuidas programm ja selle täpne sisu kujunevad?

Arvamusfestivali sisu loovad arutelukorraldajad – on need siis meie partnerid või hoopis avalikust ideekorjest festivali programmi pääsenud ideede esitajad. Programmi pääsenud ideed valib välja hindamismeeskond, kuhu kuuluvad festivali tuumik, arutelualade koordinaatorid ja inimesed Arvamusfestivali nõukojast. 

Aruteluideede ja arutelukorraldajate programmi kaasamise eelduseks on nende valmisolek teha koostööd teiste korraldajatega, kellega samal arutelualal paiknetakse. Samuti ootame, et arutelukorraldajad oleksid valmis tegema koostööd Arvamusfestivali programmitiimiga selleks, et kõik Paidesse jõudvad arutelud edendaksid head arutelukultuuri. Ja muidugi ootame, et kõik arutelukorraldajad lähtuvad arutelusid ette valmistades ja festivalil arutledes Arvamusfestivali heast arutelutavast.

Ühel arutelualal toimuvate arutelude järjekorra lepivad arutelukorraldajad kokku 18. aprillil toimuval Arvamusfestivali START päeval Paides. Festivali programmitiim saab siis omalt poolt üle vaadata, et kava tervik oleks mitmekesine ja vahelduv ning et arutelud omavahel liigselt ei konkureeriks. Arutelukorraldajate esialgseid plaane arutelu eesmärgi, formaadi ja osalejate osas uurime mai esimese kahe nädala jooksul – nii on festivali aruteludisaini mentoritel võimalik tegijatele veel enda tuge pakkuda, et Paides jõuaks alale selge ja särav arutelu. 

Arutelualade koordinaatorid suhtlevad programmi ettevalmistamise perioodil ehk kevade jooksul kõikide arutelude korraldajatega selleks, et kõik soovijad saaksid piisavalt tuge arutelude disainimises ja et ükski oluline tegevus ei jääks tegemata, oluline küsimus vastamata ega oluline kuupäev märkamata.

Arvamusfestivali lõpliku kava, kus kirjas kõikide programmis olevate arutelude lühike tutvustus, arutelus osalejad ning arutelujuht, avaldame festivali kodulehel 1. juulil. Selleks, et see kava kokku saaks, palume kõikidel arutelukorraldajatel 10. juuniks saata oma aruteluala koordinaatorile lõplik info enda poolt korraldatava arutelu kohta

Arvamusfestivali korraldajad jätavad endale õiguse teha festivali programmis muudatusi nii enne kui pärast Arvamusfestivali kava avalikustamist.

Ole osa Arvamusfestivalist - iga päev!

Arvamusfestivali meened

Kvaliteetne, korduvkasutatav ja keskkonnasõbralik Eesti disain Arvamusfestivali sümboolikaga.
Osta

Tule toetajaks!

Sul on võimalus aidata arendada Eesti arvamuskultuuri, toetades festivali korraldamist ühekordse või võimalusel ka püsiannetusega.
ANNETA FESTIVALILE