Tagasi

Ümarlaud ehk fookusgrupp

Kaasatus
Intensiivsus
SOBIVUS KITSASTELE TEEMADELE
SOBIVUS LAIADELE TEEMADELE
Fookusgrupil on ühine teema ja seal on esindatud sidusrühmade esindajad. Ümarlaua meetod on lahenduste leidmiseks, seetõttu on see arutelu intensiivsem, sest tuleb piiratud aja jooksul kuhugi välja jõuda või milleski kokku leppida.

Kuidas see käib? Formaadi kirjeldus

Ümarlaual arutlevad omavahel kutsutud esinejad, kelleks on teemaga seotud erinevate sidusrühmade esindajad. Moderaator esitab küsimusi ja annab sõna ümarlaual olijatele ja ka publikule. Ümarlaua eesmärk on leida lahendusi või vähemalt kokku leppida järgmised sammud, millesse on kaasatud kõik sidusrühmade esindajad.

Mida arutelus osalejad teevad?

Kuulajad on kaasatud läbi moderaatori, kes uurib publikult, kas ümarlaud on nende meelest õigel teel ja kas kõik sidusrühmad on piisavalt esindatud.

Kui arutelus on kutsutud esinejad, mida nemad teevad?

Arutlejad on ühe teemaga seotud erinevate huvigruppide/sidusrühmade esindajad. Nad on tulnud ühise laua taha, et leida paremat alternatiivi olemasolevale olukorrale.

Milline on moderaatori roll?

Eeltööna tuleb leida huvigruppide esindajad, kes ümarlaual proovivad lahendusi leida. Järeltööna tuleb tõenäoliselt kellelgi (või kõigil ümarlaual osalejatel) mingi samm astuda.

Arutelus osalejate arv ja profiil?

Osalejate arv ei ole piiratud, kuid pigem on publik teemaga kursis ja neil on tõenäoliselt ka mingid enda huvid, mis on selle teemaga seotud.

Eeltöö ja järeltöö: millise suurema protsessi osaks selliselt üles ehitatud arutelu sobib?

Saab kasutada väga erinevate protsesside osana – strateegiate, arengukavade ja muude kaasamisprotsesside jaoks näiteks.

Kui tunned, et vajad aruteluformaadi valimisel või rakendamisel nõu, võta ühendust oma aruteluala koordinaatoriga. Arvamusfestivali poolt pakutavast sisulisest toest arutelude korraldamiseks loe lähemalt SIIT.

Ole osa Arvamusfestivalist - iga päev!

Arvamusfestivali meened

Kvaliteetne, korduvkasutatav ja keskkonnasõbralik Eesti disain Arvamusfestivali sümboolikaga.
Osta

Tule toetajaks!

Sul on võimalus aidata arendada Eesti arvamuskultuuri, toetades festivali korraldamist ühekordse või võimalusel ka püsiannetusega.
ANNETA FESTIVALILE