Tagasi

Strateegilised arutelud

Kaasatus
Intensiivsus
SOBIVUS KITSASTELE TEEMADELE
SOBIVUS LAIADELE TEEMADELE
Seda formaati saab kasutada siis, kui on eesmärgiks saada mõni konkreetne väljund. Kas sisend mõnda dokumenti või ettepanekud lahendusteks või muu strateegilise protsessi osa.

Kuidas see käib? Formaadi kirjeldus

Sellisteks aruteludeks on lõputu hulk erinevaid formaate, aga laias plaanis on igal juhul tegemist töötubadega, kus tuleb kombineerida erinevaid strateegiaarutelude formaate ja meetodeid (grupiarutelud, töö suurte lehtede, kleebistega, töölehtedega jne).

Mida arutelus osalejad teevad?

Osalejad on aktiivselt haaratud kogu arutelu jooksul ja loovad ise sisu moderaatori juhtimisel.

Kui arutelus on kutsutud esinejad, mida nemad teevad?

Enamasti ei ole, kuid saab siiski veidi kombineerida (nt ekspertide lühiettekannete või grupiarutelude juhtide rollides).

Milline on moderaatori roll ja profiil?

Valmistada ette töötoa formaat ja vajalikud vahendid. Kohapeal anda järjest aruteluks juhiseid ning jälgida, et arutelu jõuaks soovitud tulemusteni (väljundid).

Arutelus osalejate arv ja profiil?

Enamasti on vaja teatud eelteadmistega osalejaid, kuid mõnel juhul on võimalik ka ilma. Osalejate arvu piiranguid ei ole, aga üle 30 inimesega tuleb kasutada rohkem grupitööformaate.

Eeltöö ja järeltöö: millise suurema protsessi osaks selliselt üles ehitatud arutelu sobib?

Seda formaati on mõistlik kasutada peamiselt ainult siis kui see paigutub mõnda suuremasse protsessi (strateegia, arengukava või muu kaasamisprotsess). Maksab väga põhjalikult läbi mõelda soovitud väljund ning seos Arvamusfestivali sihtrühmadega.

Kui tunned, et vajad aruteluformaadi valimisel või rakendamisel nõu, võta ühendust oma aruteluala koordinaatoriga. Arvamusfestivali poolt pakutavast sisulisest toest arutelude korraldamiseks loe lähemalt SIIT.

Ole osa Arvamusfestivalist - iga päev!

Arvamusfestivali meened

Kvaliteetne, korduvkasutatav ja keskkonnasõbralik Eesti disain Arvamusfestivali sümboolikaga.
Osta

Tule toetajaks!

Sul on võimalus aidata arendada Eesti arvamuskultuuri, toetades festivali korraldamist ühekordse või võimalusel ka püsiannetusega.
ANNETA FESTIVALILE