Tagasi

Sotsiodraama

Kaasatus
Intensiivsus
SOBIVUS KITSASTELE TEEMADELE
SOBIVUS LAIADELE TEEMADELE
Meetod sobib komplekssete teemade vaatlemiseks ja empaatiliseks uurimiseks eri tahkude ja huvigruppide vaatenurgast. Publik on aktiivselt osalev. Erinevad rollid / seisukohad / osapooled / huvirühmad väljendavad oma seisukohti ning vahetavad protsessi käigus omavahel rolle. Alagruppide eestkõnelejad võivad olla kas grupi poolt spontaanselt valitud või korraldaja poolt.

Kuidas see käib? Formaadi kirjeldus

Moderaator teeb kõige alguses teemaga seotud sissejuhatuse, soojenduse, nt palub publikul tõsta kätt: kes on kuulnud …; kes ei ole kuulnud …; kellel on kindel arvamus … jne

Rollid (st osapooled, huvirühmad) on ette ära valitud. Neid võiks olla neli. Iga arutelus osaleja valib, millises rollis ta tahab kaasa mõelda. Soovitus oleks, et inimene võtaks pigem sellisesse rolli, kus ta oma igapäevaelus ei ole. Publik jaotub neljas eri nurgas paiknevate rollide vahel ja moderaator on keskel. Osalejad püüavad oma rolliga samastuda – mõelda, mis on selle rolli seisukohad ja vajadused. 

Iga roll esitleb ennast, kirjeldab enda käitumist, eesmärki, vajadusi. Moderaator paneb tähele, kas on varjatud ja üllatuslikke vajadusi, mis võib teiste seisukohti muuta ja millised on olulised sügavad vajadused. Iga roll saab teistele rollidele jagada, mis takistab neid teisi mõistmast või millistele küsimustele see roll vastust tahab. 

Järgmises etapis valivad kõik osalejad mõne teise rolli ja seal samamoodi analüüsivad seda rolli ja jagavad teistega oma vajadusi või küsivad teistelt rollidelt neile oluliste asjade kohta. 

Moderaator lõpetab sotsiodraama lühikese kokkuvõttega. Seda meetodit saab kombineerida game-show’ga, kus on neli arvajat ja publik jaguneb samuti neljaks.

Mida arutelus osalejad teevad?

Kõik osalejad on algusest peale aktiivselt kaasatud ja samastub vähemalt kahe rolliga, et mõista endale seni arusaamatute seisukohtade all olevaid sügavamaid vajadusi.

Kui arutelus on kutsutud esinejad, mida nemad teevad?

Eraldi arutlejaid ei ole.

Milline on moderaatori roll?

Eeltööna on vaja identifitseerida ning kirjeldada 4 erinevat olulist asjassepuutuvat rolli (huvigruppi, seisukohta, vaatenurka, osapoolt).

Arutelus osalejate arv ja profiil?

Ideaalis on osalejaid umbes 20, et moderaator jõuaks rollidesse minekut, rollivahetust ja dialoogi juhtida.

Kui tunned, et vajad aruteluformaadi valimisel või rakendamisel nõu, võta ühendust oma aruteluala koordinaatoriga. Arvamusfestivali poolt pakutavast sisulisest toest arutelude korraldamiseks loe lähemalt SIIT.

Ole osa Arvamusfestivalist - iga päev!

Arvamusfestivali meened

Kvaliteetne, korduvkasutatav ja keskkonnasõbralik Eesti disain Arvamusfestivali sümboolikaga.
Osta

Tule toetajaks!

Sul on võimalus aidata arendada Eesti arvamuskultuuri, toetades festivali korraldamist ühekordse või võimalusel ka püsiannetusega.
ANNETA FESTIVALILE