Tagasi

Paneeldiskussioon

Kaasatus
Intensiivsus
SOBIVUS KITSASTELE TEEMADELE
SOBIVUS LAIADELE TEEMADELE
Paneeldiskussioon on suurepärane formaat erinevate seisukohtade tutvustamiseks, see võimaldab mitmel eksperdil või sidusrühmal jagada oma seisukohti, pakkudes kuulajatele nii tervikliku ülevaate käsitletavast teemast. Paneeldiskussiooni kaudu probleemi sügavamaks mõistmiseks ja võimalike lahenduste leidmiseks on aga oluline kaasata erinevate kogemuste ja taustateadmistega paneliste.

Kuidas see käib? Formaadi kirjeldus

Paneeldiskussioon on moderaatori poolt aktiivselt juhitud arutelu ideaalis 3-4 inimese vahel, kus igal panelistil on võimalik sõna võtta ja oma arvamust avaldada, vastates siis moderaatori küsimusele või reageerides kaaspanelisti sõnavõtule. Mida rohkem on paneliste, seda vähem on neil võimalik sõnavõtta ja ideid jagada, mistõttu väheneb iga järgneva panelisti lisamisega arutelu sügavus ja aktiivsus. Hea paneeldiskussioon on hoogne, kuid selge ning vajab moderaatorilt ettevalmistust, panelistidega suhtlemist ning publikuga arvestamist.

Milline on moderaatori roll?

Moderaatori roll paneeldiskussioonis on arendada ja juhtida sisukat ja aktiivset vestlust, tagades, et arutelu on teemakohane, teemat edasi arendav ning arutelu eesmärgile vastav.  Moderaator vastutab selle eest, et kõik osalejad saaksid võrdselt aega rääkida ja et publikul oleks võimalus esitada küsimusi. Paneeldiskussiooni hea moderaatori nõuded on mh järgmised:

 • Ettevalmistus: Moderaator peaks olema põhjalikult ette valmistatud, tundma teemat, arutelu eesmärki ning arutelu osaliste tausta ja vaatenurki.
 • Objektiivsus: Moderaator peaks olema neutraalne ja erapooletu, vältides isiklikke arvamusi ja eelarvamusi.
 • Paindlikkus: Moderaator peaks olema paindlik ja suutma vajaduse korral arutelu kohandada, tagades, et see püsib arutelu eesmärgiks vajalikes raamistikes ja käsitleb teema jaoks olulisi ja asjakohased küsimusi.
 • Efektiivne ajakasutus: Moderaator peaks tõhusalt juhtima arutelu ajakulu, tagades, et igal osalejal oleks võrdselt aega rääkida ja et arutelu jääks ettenähtud aja piiridesse.

Arutelus osalejate arv ja profiil?

Osalejate arv ega tüüp ei ole piiratud

Eeltöö ja järeltöö: millise suurema protsessi osaks selliselt üles ehitatud arutelu sobib?

Edukaks ja mõjusaks paneeldiskussiooniks tuleb see arutelu korraldajal ja moderaatoril sisukalt ja põhjalikult ette valmistada, mõeldes mh järgnevatele küsimustele. Neid näpunäiteid järgides saate paneeldiskussiooni edukalt planeerida ja tõhusalt modereerida pakkudes nii platvormi produktiivseks ning  kaasahaaravaks ideede ja seisukohtade vahetuseks.

 • Mis on arutelu eesmärk? Sõnastage selgelt paneeldiskussiooni eesmärk ja veenduge, et kõik osalejad ja kuulajad mõistavad, mida arutatakse ja milliseid tulemusi oodatakse.
 • Milline on arutelu disain? Otsustage arutelu formaat ja struktuur. Kas iga osaleja teeb avakõne? Kas jätate aega küsimuste ja vastuste esitamiseks publikule? Veenduge, et struktuur on selge ja aitab saavutada arutelu eesmärki.
 • Millised on arutelus osalejad? Kutsuge osalejad, kes toovad kaasa erinevaid vaatenurki ja omavad asjakohaseid eriteadmisi. Veenduge, et osalejad on asjatundlikud ja valmis arutama kõnealust teemat.
 • Millised on panelistidele suunatud küsimused? Valmistage ette küsimused, et arutelukulgu suunata ja tagada, et kõik olulised punktid oleksid kaetud. Julgustage osalejaid arutlema ja üksteisele küsimusi esitama.
 • Kuidas kaasate paneeldiskussiooni kuulajaid? Mõelge läbi, kuidas kuulajaid kaastata soovite, et nende aktiivsust ja huvi arutelu vastu läbivalt kõrge hoida. Kas tahate kasutada sli.do võ menti.com platvorme? Kas tahate pakkuda vaba mikrit, et kuulajad saaksid küsida küsimusi või avaldada arvamust?
 • Kuidas hoiate arutelu ajas? Veenduge, et arutelu kulgeb õigesti ja ettenähtud aja piires. Tagage, et igal osalejal oleks võrdselt aega rääkida ja et kuulajad saaksid esitada küsimusi.
 • Kuidas arendate sisulist arutelu? Julgustage elavat ja lugupidavat dialoogi. Tagage, et kõik osalejad saaksid sõna ja et arutelu keskenduks teemale. Vajaduse korral sekkuge, et hoida arutelu õiges suunas ja lõpetage arutelukulgu häiriv käitumine (nt teise jutule vahele segamine või teemast kõrvale kaldumine).
 • Kuidas lõpetate arutelu? Tehke kokkuvõte arutelu põhipunktidest ja julgustage kuulajaid omavahel vestlust jätkama. Tänage osalejaid nende osalemise eest ja publikut osavõtu eest.

Kui tunned, et vajad aruteluformaadi valimisel või rakendamisel nõu, võta ühendust oma aruteluala koordinaatoriga. Arvamusfestivali poolt pakutavast sisulisest toest arutelude korraldamiseks loe lähemalt SIIT.

Ole osa Arvamusfestivalist - iga päev!

Arvamusfestivali meened

Kvaliteetne, korduvkasutatav ja keskkonnasõbralik Eesti disain Arvamusfestivali sümboolikaga.
Osta

Tule toetajaks!

Sul on võimalus aidata arendada Eesti arvamuskultuuri, toetades festivali korraldamist ühekordse või võimalusel ka püsiannetusega.
ANNETA FESTIVALILE