Tagasi

Mängulised lahendused arutelu läbiviimiseks

Kaasatus
Intensiivsus
SOBIVUS KITSASTELE TEEMADELE
SOBIVUS LAIADELE TEEMADELE
Siin kasutavad osalejad mõtete väljendamiseks erinevaid esemed, nt legosid, märkmepabereid, ajalehe väljalõikeid vms. See on väga hea formaat loovuse, võrdse osalemise ja koostöö soodustamiseks, sobides uute ideede leidmiseks probleemide mõtestamiseks ja otsuste langetamiseks.

Kuidas see käib? Formaadi kirjeldus

Mänguliste lahenduse arutelud kasutatakse erinevaid visuaalseid elemente, et viia läbi ajurünnakut ja lahendada erinevaid probleeme. Esemed on lihtsasti muudetavad ja kohandatavad ning võimaldavad arutelus osalejatel oma ideid visuaalselt esitleda. Esemed, mida võib kasutada: plastiliin, märkmepaberid, papist välja lõigatud elemendid, lego jne.  See formaat aitab ületada keelelisi ja kultuurilisi barjääre, sest loodavad visuaalsed mudelid on kõigile kergesti mõistetavad, olenemata nende taustast. Esemete kasutamine võimaldab osalejatel mõtete jagamisel võtta vabalt riske ja jagada ebakonventsionaalseid ideid, sest esemed ei ole seotud ühegi konkreetse väärtusega või olulise tegevusega. Nii on moderaatoril võimalik luua mänguline, toetav ja eelarvamustevaba õhkkond, kus kõik ideed on oodatud ja hinnatud.

Arutelu edukaks läbiviimiseks on hea valida valitakse konkreetne situatsioon või probleem, millele grupid lahendusi mõtlema hakkavad ning jagada arutelu erinevateks etappideks. Etappidele eelneb gruppidesse jagunemine ning üldise sissejuhatus arutelusse. Etapid jagunevad:

  • Sissejuhatus: moderaator kirjeldab probleemi või situatsiooni lähemalt ning esitab osalejatele konkreetse küsimuse või väljakutse, millele on võimalik visuaalseid elemente kasutades vastata
  • Ehitamine: Osalejad loovad visuaalseid elemente kasutades lahendusest või situatsioonist mudeli, mis vastab moderaatori esitatud küsimusele või väljakutsele
  • Jagamine: Iga grupp näitab enda mudelit ning selgitab, millist lahendust see pakub ning mis võiks olla selle mudeli tähendus ja mõju.
  • Tulemuste mõtestamine ja tagasiside: Kõigil, nii osalejatel kui ka moderaatoril on võimalik jagada oma mõtteid ja esitada oma küsimusi esitatud mudeli kohta.

Kui arutelus on kutsutud esinejad, mida nemad teevad?

Ei ole kutsutud esinejaid.

Milline on moderaatori roll ja profiil?

Moderaatori roll on anda osalejatele võimalikult selged juhised, julgustada neid kastist välja mõtlema ning hoida grupi ehitamise ja tulemuste mõtestamise etappi hoogsa ja efektiivsena, püsides aruteluga ajakavas.

Moderaator ja arutelu korraldaja peavad leppima kokku arutelu eesmärgis ja temaatikas, mille põhjal valib moderaator aruteluks kõige sobivamad visuaalsed elemendid. Lisaks valmistab moderaator ette sisulised juhendid ning arutelu ajakava.

Arutelus osalejate arv ja profiil?

See formaat sobib 15-30-le osalejale. Sõltuvalt arutelu eesmärgist võivad osalejad vajada teema kohta eelnevaid taustateadmisi, kuid peamiselt on vaja lihtsalt aktiivseid ja kaasamisest huvitatud osalejaid.

Kui tunned, et vajad aruteluformaadi valimisel või rakendamisel nõu, võta ühendust oma aruteluala koordinaatoriga. Arvamusfestivali poolt pakutavast sisulisest toest arutelude korraldamiseks loe lähemalt SIIT.

Ole osa Arvamusfestivalist - iga päev!

Arvamusfestivali meened

Kvaliteetne, korduvkasutatav ja keskkonnasõbralik Eesti disain Arvamusfestivali sümboolikaga.
Osta

Tule toetajaks!

Sul on võimalus aidata arendada Eesti arvamuskultuuri, toetades festivali korraldamist ühekordse või võimalusel ka püsiannetusega.
ANNETA FESTIVALILE