Tagasi

Akvaarium

Kaasatus
Intensiivsus
SOBIVUS KITSASTELE TEEMADELE
SOBIVUS LAIADELE TEEMADELE
See on modereeritud ja struktureeritud grupiarutelu formaat segase teema uurimiseks. Publiku alagruppide esindajad on „laval“ ja räägivad, neid võib ka vahetada. Osalejate kaasatus on väga kõrge. Hästi kombineeritav „vaba arutelu“ ja ühisosa otsimise formaatidega. See võib olla ka aruteluvorm või meetod mingi teise formaadi sees.

Kuidas see käib? Formaadi kirjeldus

Moderaator esitab publikule küsimuse – „Mida ma sellest teemast tean ja mis on minu seisukoht?“ Võiks olla selline teema, kus on rohkem kui kaks erinevat seisukohta. Seisukohti tutvustatakse lühidalt.

Sarnase seisukohaga inimesed kogunevad kokku ja valivad endi seast ühe esindaja. Erinevate seisukohtade esindajad tulevad lavale ja istuvad ringi (nemad on n-ö akvaariumis). 

Algab nn koosolek või nõupidamine, kus moderaatori juhtimisel antakse sõna kõigile akvaariumis olijaile, kes siis teemat on vaatepunktidest arutavad. Vahepeal võib seisukohtade esindajaid akvaariumis ka vahetada ja esindajad võiksid saada oma grupiga ka vahepeal või vähemalt lõpus nõu pidada.

Mida arutelus osalejad teevad?

Publik kaasatakse kohe, sest nad peavad oma seisukoha järgi jagunema. Akvaariumi toimumise ajal elab publik oma esindajale kaasa, vajadusel võib oma grupi esindaja ka välja vahetada või talle nõu anda.

Kui arutelus on kutsutud esinejad, mida nemad teevad?

Arutlejad on publiku hulgast välja selgitatud ja spontaanselt valitud alagruppide esindajad. Eraldi kutsutud arutlejaid ei ole.

Milline on moderaatori roll?

Moderaator võiks konkreetse teemaga seoses mõelda välja 4–5 erinevat seisukohta. Publikust võivad need seisukohad samuti tulla, kuid siis võib juhtuda, et neid on vaja selgemaks sõnastada või moderaatori poolt juurde veidi täiendada või kohendada.

Arutelus osalejate arv ja profiil?

Osalejaid võiks olla 20 ringis, siis on võimalik jagunemist paremini ohjata. Osalejatel võiks olla oma arvamus antud teemast.

Kui tunned, et vajad aruteluformaadi valimisel või rakendamisel nõu, võta ühendust oma aruteluala koordinaatoriga. Arvamusfestivali poolt pakutavast sisulisest toest arutelude korraldamiseks loe lähemalt SIIT.

Ole osa Arvamusfestivalist - iga päev!

Arvamusfestivali meened

Kvaliteetne, korduvkasutatav ja keskkonnasõbralik Eesti disain Arvamusfestivali sümboolikaga.
Osta

Tule toetajaks!

Sul on võimalus aidata arendada Eesti arvamuskultuuri, toetades festivali korraldamist ühekordse või võimalusel ka püsiannetusega.
ANNETA FESTIVALILE