UUDISED

Telegram Media MTÜ jääb korraldajana Arvamusfestivali programmist välja

Hiljuti avaldatud uudis, et Telegram Media korraldab Arvamusfestivalil koroonakriisi teemalist arutelu, käivitas tormilise diskussiooni otsuse sobivuse osas. Kuulates ära kogu tagasiside ja pidades dialoogi nii partnerite kui toetajatega, oleme tänaseks otsustanud Telegrami programmist kõrvale jätta.

Arvamusfestivalile pääsemiseks tuleb osaleda ideekorjes ning esitada sinna arutelu teema ning põhjendus, miks teema oluline on ja miks see külastajaid kõnetama peaks. Täpselt nii Telegram tegigi, esitades ideekorjesse pakkumise korraldada arutelu õigustest koroonakriisis ja kasutusele võetud meetmete vasturääkivusest tõenduspõhisusega.

Ideekorjes hindasime teema olulisust, uudsust, eesmärgistatust ning aruteluvormi läbimõeldust. Nende kriteeriumite alusel sai Telegrami pakutud teema programmi pääsemiseks piisavalt kõrged punktid. Lähtusime ideekorjest edasi lubamise puhul esitatud aruteluteemast ja sellest, et see tõepoolest on aktuaalne ja puudutab paljusid inimesi. Sealjuures olime valmis pingutama, et tagada hea arutelutava järgimine, mille hulka kuulub ka väidete tõendamine – vandenõuteooriate esitamist Arvamusfestival ei tolereeri. Olime idealistlikud –  tahtsime pakkuda sobivat platvormi, kus saaks toimuda vajalik dialoog eri nägemuste vahel. Eduka arutelu korral oleksime aidanud ehitada silda erinevate ühiskonnagruppide vahele.

Kuigi eesmärk oli õilis, jätsime piisava tähelepanuta asjaolu, et me ei ela rahu ajal ning sellest tulenevalt on ka ühiskondlikud pinged täna väga kõrged. Telegrami osalemine Arvamusfestivalil mõjutab olulisel määral ka festivali õhustikku ja teiste arutelu korraldajate tegevust – oleme saanud tagasisidet, et mõned teised korraldajad jääksid sellises olukorras pigem festivalist kõrvale. See seaks omakorda kahtluse alla festivali eesmärkide täitmise. Samal ajal taotleme endiselt ühiskondliku usalduse kasvatamist erinevate arvamuste ja ühiskonnagruppide dialoogis.

Selleks, et tulevikus sarnaseid olukordi vältida, vaatame järgmise ideekorje jaoks üle programmi lubamise valikukriteeriumid. Lisaks proovime leida võimalusi, kuidas pakutud teemakäsitlus siiski festivalil aset leiaks. Tahame ka edaspidi arendada arutelu selle üle, kellel ja kui palju on õigust osaleda ühiskondlikes aruteludes ning kust jookseb piir sõnavabaduse ja arvamuste mitmekesisuse ning infosõja vahel.

Vabatahtlikuna festivalil

Tule tiimi!

“Nende inimestega koos tegin ma ükskord Arvamusfestivali!” on lause, mida sajad inimesed saavad Arvamusfestivali pildigaleriid vaadates rahulolu ning uhkusega öelda, sest Arvamusfestival saab teoks just tänu vabatahtlike tööle.

ANNA ENDAST MÄRKU

Ole osa Arvamusfestivalist - iga päev!

Arvamusfestivali meened

Kvaliteetne, korduvkasutatav ja keskkonnasõbralik Eesti disain Arvamusfestivali sümboolikaga.
Osta

Tule toetajaks!

Sul on võimalus aidata arendada Eesti arvamuskultuuri, toetades festivali korraldamist ühekordse või võimalusel ka püsiannetusega.
ANNETA FESTIVALILE