Tartu [eel]arvamusfestivali ideekorje

Kevadel toimub [eel]arvamusfestival esmakordselt Tartus. Selleks, et heade mõtete linnas oleks palju põnevaid teemasid, mille üle arutleda, otsime ideekorje raames arutelude korraldajaid ja nende teemapüstitusi. Ideekorje toimub 8.-21.01.2024 (Kuna mõned organisatsioonid on palunud ajapikendust, siis jätame ankeedi kõigile avatuks kuni 23. jaanuari tööpäeva lõpuni). Osaleda saab läbi ankeedi, mille leiab SIIT.

Ideekorje on avatud kõikidele organisatsioonidele, ettevõtetele, kogukondadele ja teistele gruppidele, kellele piirkonna käekäik korda läheb. Oodatud on kõik teemapüstitused, mis käsitlevad aktuaalseid ja olulisi küsimusi või vajavad ühist mõttetööd.

Ideekorje ankeedis on vaja veenvalt ära põhjendada välja pakutava teema olulisus. Idee esitamise tingimuseks on, et olemas on ka valmisolek arutelu ära korraldada. Selleks, et oleksid idee esitamiseks paremini valmis, mõtle enne ankeedi avamist järgmistele küsimustele:

 • Mis on Sinu esitatava arutelu pealkiri?
 • Mida soovid aruteluga saavutada, mis on selle arutelu eesmärk?
 • Miks peaks Sinu teema külastajaid kõnetama?

Festivali programmi ideesid valides, arutelusid ette valmistades ja Arvamusfestivalil arutledes lähtume heast arutelutavast. Programmi pääsenud aruteluideed valitakse välja jaanuari lõpus ning seejärel algab töö arutelude korraldamisega. Kõigil, kes pääsesid programmi, soovitame minna uudistama Arvamusfestivali aruteluformaatide lehte. Sealt leiab palju häid mõtteid – mida, miks ja kuidas tänavusel festivalil arutelukorraldajana katsetada.

Tartu [eel]arvamusfestival toimub 17.-18. mai 2024. Tartu Keskpargis toimuv festival leiab lahendusi Tartu, Lõuna-Eesti ja Euroopa põletavatele kultuurilistele, sotsiaalsetele ja ökoloogilistele väljakutsetele. [eel]arvamusfestivalid on ellu kutsutud, et hea arutelutava leviks üle kogu Eesti ning pakkuda neutraalset platvormi, kus kokku tulla ja kohalikke olulisi küsimusi arutada.

Tartu [eel]arvamusfestivali tiimijuht
Maarja-Liis Mereäär
maarjaliis.mereaar@arvamusfestival.ee
+372 5346 8673

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

 • Kes võivad ideekorjes ideid esitada?

  Ideekorje on avatud kõikidele organisatsioonidele, ettevõtetele, kogukondadele ja teistele gruppidele, kellele piirkonna käekäik korda läheb. Ideid saab esitada nii eesti kui inglise keeles ning arutelusid võib samuti korraldada erinevates keeltes. Oluline on, et idee oleks läbimõeldud, vastaks heale arutelutavale ning ideekorje ankeedis küsitud küsimustele. Valituks osutudes pead olema valmis ka idee ellu viima. Seda koostöös Arvamusfestivali ja teiste ala korraldajatega.

 • Mis saab peale ideekorje ankeedi täitmist?

  Ideekorje lõppedes hindab Arvamusfestivali meeskond kõiki ideid. Tulemuste alusel komplekteerime temaatilised arutelualad nendest ideedest, mis said kõige rohkem hääli.

 • Kas aruteluidee esitamisega kaasnevad kohustused?

  Iga idee esitaja peab olema valmis oma arutelu ka ära korraldama. Ideekorjest edasi pääsenud ideed jaotuvad arutelualade vahel ära. Lisaks oma arutelu korraldamisele, peavad ideede esitajad panustama ka aruteluala korraldusse.

 • Kas arutelu korraldamine maksab midagi?

  Jah. Ühe aruteluala kulud on orienteeruvalt 2200 eurot, mis jagatakse arutelusid korraldavate organisatsioonide vahel ära. Täpsed kulud sõltuvad aruteluala ülesehitusest ja sellest, kuidas otsustate ala sisustada. Aruteluala tehniline kirjeldus ja kriteeriumid on välja toodud SIIN.

 • Kas pean kõigega ise hakkama saama?

  Ei pea. Kui Sinu idee valitakse programmi, saad Arvamusfestivali poolt aruteluala abilise, keda kutsume koordinaatoriks. Koordinaator on ala tehniline ja sisuline tugiisik. Ta nõustab ja toetab arutelude korraldajaid, et kogu ala korraldamise protsess oleks võimalikult edukas.

 • Milline on arutelu korraldamise ajakava?

  Ideede esitajatega võtame ühendust hiljemalt veebruari alguses. Need, kes programmi pääsesid, asuvad Arvamusfestivali vabatahtliku koordinaatori juhtimisel tööle nii oma arutelualaga kui ka aruteluga. Veebruar-aprill on see aeg, kui tuleb viimistleda kõik aruteluga seotud detailid – alates lõplikust pealkirjast kuni arutelujuhi ja arutelus osalejate kinnitamiseni. Info esitamise viimane tähtaeg on aprilli keskel.

Ole osa Arvamusfestivalist - iga päev!

Arvamusfestivali meened

Kvaliteetne, korduvkasutatav ja keskkonnasõbralik Eesti disain Arvamusfestivali sümboolikaga.
Osta

Tule toetajaks!

Sul on võimalus aidata arendada Eesti arvamuskultuuri, toetades festivali korraldamist ühekordse või võimalusel ka püsiannetusega.
ANNETA FESTIVALILE