Turvalisus

Festivali ala turvalisuse eest vastutab festivali koostööpartnerist turvafirma. Arvamusfestivalil on ka enda turvajuht, kes järgib üldist heakorda, hea arutelutava järgimist ning reageerib vahejuhtumitele. Kuigi festivali alal on tagatud üldine turvateenus, vastutavad oma inventari ja asjade eest aruteluala korraldajad ise. Seega palume oma asjadel silma peal hoida ja suhtuda sellesse heaperemehelikult.

Festivali alal on mehitatud valve (patrullib alal ning reageerib kahtlastele toimingutele) järgnevalt: 

  • 06. august öösel;
  • 07. august öösel;
  • 08. august kell 20.00 kuni 11. august hommikul kell 10.00.

Tehnika tuleb kindlasti ööseks katta, tõsta ühte telki ja võimalusel telgi seinad kinni tõmmata. Turvakaalutlustel palume väiksema ja/või väärtuslikuma (heli)tehnika tõsta autosse või siseruumidesse.

Palume mitte jätta tehnikat või inventari ilma järelvalveta enne või pärast mehitatud turvateenuse aega! Kui see on teie jaoks logistilistel põhjustel möödapääsmatu, teavitage korraldajaid (staapi) või festivali turvajuhti.

Soovitame kokku leppida aruteluala korraldajatel ja arutelujuhtidel omavahel täpselt kokku leppida, kes vastutab heakorra eest arutelude ajal ja vahepeal. Üldjuhul on selleks ala juht või selle organisatsiooni/korraldustiimi esindaja, kelle arutelu parajasti toimub. Võimalusel leidke arutelualale n.ö. alajuht, kes on terve päeva kohal, võtab vastu kutsutud osalejaid ja juhib ala programmi ajakohast elluviimist. Kui arutelusid korraldavad erinevad organisatsioonid, siis vastutab ala heakorra eest organisatsioon/korraldajad, kelle arutelu parajasti toimub. 

Pime aeg

Ala korraldajatel on kohustus tagada öiseks perioodiks teemaalale turvavalgus (valguskett, prožektorid vms). Teemaala pimedaks jätmine ööseks on keelatud!

Turvaplaan

Arutelu korraldajatele saadetakse turvajuhis hiljemalt nädal enne festivali toimumist. See sisaldab vajalikke kontakte, käitumisjuhist ning muud vajalikku turvaliseks festivali toimumiseks.

Ole osa Arvamusfestivalist - iga päev!

Arvamusfestivali meened

Kvaliteetne, korduvkasutatav ja keskkonnasõbralik Eesti disain Arvamusfestivali sümboolikaga.
Osta

Tule toetajaks!

Sul on võimalus aidata arendada Eesti arvamuskultuuri, toetades festivali korraldamist ühekordse või võimalusel ka püsiannetusega.
ANNETA FESTIVALILE