Kommunikatsioon ja turundus enne festivali

Turundamise põhimõtted ja rollijaotus

Arvamusfestival ei vastuta alade ega konkreetsete arutelude turunduse eest, vaid teeb teavitustööd kogu festivalile, tuues seeläbi Paidesse tuhandeid inimesi. Et need inimesed ka konkreetsele arutelule jõuaks, tuleb arutelukorraldajatel omalt poolt infot levitada.

Korraldajatel soovitame arutelu turunduseks kasutada oma kanaleid ning võimalusel levitada infot organisatsiooni kodulehel, Facebooki ja Instagrami lehel, uudiskirjades ja mujal. Teema saadikutena tasub kasutada oma inimesi, kes saavad ka infot ise sotsiaalmeedias edasi jagada. Lisaks julgustame oma teema kohta intervjuusid pakkuma ka meediasse. Parim viis, et arutelule palju huvilisi leida, on rääkida aruteluteema sisust ning sellest, miks see hetkel oluline ja aktuaalne on. Seejuures tasub lisada üleskutse, et inimesed tuleksid samal teemal pikemalt kuulama ja arutlema Arvamusfestivalile. 

Iga ala peab enda arutelude korraldajate seast valima ühe inimese, kes vastutab ala turunduse eest (mis ei tähenda, et teised oma arutelusid turundama ei peaks). Eesmärk on, et Arvamusfestivalile jääks üks kindel kontaktisik, kellega koordineerida ala turundustegevusi (näiteks Facebooki event’i loomist).

Teavitustööd arutelu toimumise kohta võib hakata tegema niipea kui arutelu teema ja sisu on paigas. 2. juulil avalikustab Arvamusfestival kogu programmi ning arutelualad teevad Facebooki event’id, seega turundustegevuste põhirõhk jääb juulikuusse. Augusti algusest kuni festivali toimumiseni on meedias ja sotsiaalmeedias Arvamusfestivali arutelude uudiste teemal suur konkurents, mistõttu soovitame teavitustööga alustada varem. 

Sotsiaalmeedia 

Facebookis teeb iga ala endale ise event’i ning samuti sisustab seda ise. Üksikutele aruteludele me event’e ei tee, kuna muidu läheb festivali külastaja jaoks pilt liiga kirjuks ning vajaliku info ülesleidmine osutub keeruliseks. Kuna üht ala korraldab enamasti mitu erinevat organisatsiooni, siis ühise event’i kaudu on võimalik jõuda suurema hulga potentsiaalsete huvilisteni. Arutelualade event’idele tuleb Arvamusfestival lisada co-host’iks, et saaksime postituste teavitusi oma lehel laiemale huviliste ringile edasi jagada. Sündmuse loomisel kasutame ühtset nimekuju: “Arvamusfestival 2024: Ala nimi” (nt „Arvamusfestival 2024: Tervise tuleviku ala“). 

Event’i päisepildid teeme ühtsele Arvamusfestivali mallile, mis on kujundatud käesoleva aasta plakati järgi. Päisepildid kujundab Arvamusfestivali disainer ning selleks vajab ta järgmist sisendit: ala nimi, korraldajad (organisatsioonide nimed), soovi korral logod ja foto. See info tuleb saata hiljemalt 3. juuniks Arvamusfestivali kommunikatsiooni- ja turundusjuhile Kristi Tirmastele kristi.tirmaste@arvamusfestival.ee. 3. juuni on viimane tähtaeg, kuid palume saata sisendi niipea kui võimalik. 

Kuigi osa inimesi jõuab aruteluala event’ile ka Arvamusfestivali lehe kaudu, siis suurema hulga osaliste kutsumiseks jagage sündmuse infot edasi ka oma organisatsiooni Facebookis ning laske kõigil arutelukorraldajatel inimesi osalema kutsuda. Event’ide sisustamisel olge järjepidevad ning postitage sinna regulaarselt uut infot. Näiteks sobivad sinna arutelude pikemad tutvustused, mis kavasse ei mahu (kas videote või tekstpostitustena).

Instagramis jagame teie alade ja aruteludega seotud postitusi hea meelega edasi Arvamusfestivali konto story’des. Selleks lisa postitustele tag @arvamusfestival. Kasuta ka #arvamusfestival ja #arvamusfestival2024 teemaviiteid.

Olulised kuupäevad

03.06event’ide päisepiltidele mineva info saatmise tähtaeg

02.07 – programmi avalikustamine ja event’ide loomine 

Ole osa Arvamusfestivalist - iga päev!

Arvamusfestivali meened

Kvaliteetne, korduvkasutatav ja keskkonnasõbralik Eesti disain Arvamusfestivali sümboolikaga.
Osta

Tule toetajaks!

Sul on võimalus aidata arendada Eesti arvamuskultuuri, toetades festivali korraldamist ühekordse või võimalusel ka püsiannetusega.
ANNETA FESTIVALILE