Kommunikatsioon ja turundus enne festivali

Turundamise põhimõtted ja rollijaotus

Arvamusfestival ei vastuta alade ega konkreetsete arutelude reklaami eest, vaid teeb turundust kogu festivalile tuues seeläbi Paidesse tuhandeid inimesi. Et need inimesed ka konkreetsele arutelule jõuaks, tuleb arutelukorraldajatel endil pingutada ja teavitustööd teha. 

Korraldajatel soovitame arutelu reklaamiks kasutada oma kanaleid ning võimalusel levitada infot organisatsiooni kodulehel, Facebooki ja Instagrami lehel, uudiskirjades ja mujal. Teema saadikutena tasub kasutada oma inimesi, kes saavad ka infot ise sotsiaalmeedias edasi jagada. Lisaks julgustame oma teema kohta intervjuusid pakkuma ka meediasse. Parim viis arutelule reklaami teha on rääkida aruteluteema sisust ning sellest, miks see hetkel oluline ja aktuaalne on. Seejuures tasub lisada üleskutse tulla samal teemal pikemalt kuulama ja arutlema Arvamusfestivalile. 

Iga ala peaks enda arutelude korraldajate seast valima ühe inimese, kes vastutab ala turunduse eest. See ei tähenda, et teised oma arutelusid reklaamima ei peaks, vaid et Arvamusfestivalile jääks üks kontaktisik, kellega koordineerida ala turundustegevusi (näiteks Facebooki event’i loomist).

Teavitustööd arutelu toimumise kohta võib hakata tegema niipea kui arutelu teema ja sisu on paigas. 3. juulil avalikustab Arvamusfestival kogu programmi ning arutelualad teevad Facebooki event’id, seega tõenäoliselt jääb turundustegevuste põhirõhk juulikuusse. Augusti algusest kuni festivali toimumiseni on meedias ja sotsiaalmeedias Arvamusfestivali arutelude uudiste teemal suur konkurents, seetõttu soovitame teavitustööga alustada varem. 

Sotsiaalmeedia 

Facebookis teeb iga ala endale ise event’i ning sisustab seda vastavalt enda paremale äranägemisele. Üksikutele aruteludele me event’e ei tee, kuna muidu läheb festivali külastaja jaoks pilt liiga kirjuks ning vajaliku info ülesleidmine osutub keeruliseks. Kuna üht ala korraldab enamasti mitu erinevat organisatsiooni, siis ühise event’i kaudu on võimalik jõuda suurema hulga potentsiaalsete huvilisteni. Tänavu on umbes 20 ala, seega sama palju peaks olema event’e. Arutelualade event’idele tuleb Arvamusfestival lisada co-host’iks, et saaksime postituste teavitusi ja neid oma lehel laiemale huviliste ringile edasi jagada. Sündmuse loomisel kasutame ühtset nimekuju: “Arvamusfestival 2023: Ala nimi” (nt „Arvamusfestival 2023: Tervise tuleviku ala“). 

Event’i päisepildid teeme ühtsele Arvamusfestivali mallile, mis on kujundatud käesoleva aasta plakati järgi. Päisepildid kujundab Arvamusfestivali disainer ning selleks vajab ta järgmist sisendit: ala nimi, korraldajad (organisatsioonide nimed), soovi korral logod ja foto. See info tuleb saata hiljemalt (aga võite saata niipea kui on olemas) 14. juuniks Arvamusfestivali kommunikatsiooni- ja turundusjuhile Maria Laanjärvele maria.laanjarv@arvamusfestival.ee

Kuigi osa inimesi jõuab aruteluala event’ile ka Arvamusfestivali kaudu, siis suurema hulga osaliste kutsumiseks jagage sündmuse infot edasi oma organisatsiooni Facebookis ning laske kõigil arutelukorraldajatel inimesi osalema kutsuda. Event’ide sisustamisel olge järjepidevad ning postitage sinna regulaarselt uut infot. Näiteks sobivad sinna kas videote või tekstpostitustena arutelude pikemad tutvustused, mis kavasse ei mahu.

Instagramis jagame teie alade ja aruteludega seotud postitusi hea meelega edasi Arvamusfestivali konto story’des. Selleks lisa postitustele tag @arvamusfestival. Kasuta ka #arvamusfestival ja #arvamusfestival2023 teemaviiteid.

Olulised kuupäevad

14.06event’ide päisepiltidele mineva info saatmise tähtaeg

3.07 – programmi avalikustamine ja event’ide loomine 

Ole osa Arvamusfestivalist - iga päev!

Arvamusfestivali meened

Kvaliteetne, korduvkasutatav ja keskkonnasõbralik Eesti disain Arvamusfestivali sümboolikaga.
Osta

Tule toetajaks!

Sul on võimalus aidata arendada Eesti arvamuskultuuri, toetades festivali korraldamist ühekordse või võimalusel ka püsiannetusega.
ANNETA FESTIVALILE